Novi kapaciteti za proizvodnju čvrstih farmaceutskih formulacija, površine 6.200 m2, najveći su investicioni poduhvat kompanije u prethodne dve decenije   

U skladu sa svojom posvećenošću kontinuiranoj modernizaciji i proširenju proizvodnih kapaciteta, proizvodnih obima i asortimana, ,,Alkaloid“ AD Skoplje je kompletirao realizaciju svog najvećeg investicionog poduhvata u poslednje dve decenije – novi pogon za proizvodnju čvrstih farmaceutskih formulacija Tabletno odeljenje 2.0 i pridružne tehničke prostorije. 

Novi tehničko-tehnološki kapacitet čiji cilj je više nego dvostruko povećanje obima i veća fleksibilnost u proizvodnji čvrstih farmaceutskih formulacija, obuhvata površinu od 6.200 m2 (proizvodne i tehničke prostorije), u šta je „Alkaloid“ uložio ukupno 19,4 miliona evra. Za izvođenje ovog objekta, započetog u aprilu 2021. godine, angažovano je 30 domaćih i 16 inostranih kompanija, а građevinski radovi i opremanje odvijali su se pod rukovodstvom stručnih službi „Alkaloida“ АD Skoplje. Prostorije su izvedene saglasno normama o dobroj proizvodnoj praksi, a svi procesi su u potpunosti integrisani i digitalizovani, automatskim generisanjem svih podataka iz procesnih kontrola.  

U novom pogonu za proizvodnju čvrste farmaceutske formulacije proizvodiće se tablete, filmovane tablete, kapsule i dvoslojne tablete, koje se prvi put uvode kao tehnologija za proizvodnju u Severnoj Makedoniji. Reč je o tabletama koje sadrže nekoliko aktivnih supstanci sa različitim hemijsko-fizičkim svojstvima ili sa različitim načinom oslobađanja sastojaka, koji su pažljivo i precizno dozirani, ali fizički odvojeni, sa odgovarajuće obezbeđenom stabilnošću i delotvornošću, što pacijentima omogućava da kompletnu terapiju od nekoliko lekova uzimaju samo preko jedne tablete. Oprema za proizvodnju čvrstih farmaceutskih formulacija je nabavljena od svetski poznatih proizvođača opreme: GEA (oprema za vlažnu granulaciju), Alexanderwerk (za suvu granulaciju), Lodige (za homogenizaciju), Fette (prese za tablete), Glatt (sistem za film-оblaganje), De Lama (аutomatska mašina za pranje kontejnera), itd. 

Puštanjem u pogon nove tehničko-tehnološke jedinice za proizvodnju čvrstih farmaceutskih formulacija dvostruko se povećava proizvodni obim, pa tako, umesto dosadašnjeg kapaciteta od 2 milijarde tableta godišnje, trenutni projektovani proizvodni kapacitet iznosi više od 4 milijarde tableta godišnje.  

„U dinamičnoj industriji kao što je farmaceutska, plasmani obično korespondiraju sa investicijama, veštinama i znanjem, koje smo u prethodne dve decenije usmerili ka građenju modernog i konkurentnog proizvodnog portfolija. Naš cilj i dalje ostaje da se diferenciramo putem znanja i razvoja proizvoda sa dodatom vrednošću, a odlučili smo da na ovom kursu ostanemo i ubuduće, radeći na daljoj globalizaciji brenda ,Alkaloid’, dostojanstveno i posvećeno, praktikovanjem visokih etičkih standarda, kredibiliteta i profesionalnog pristupa u sveukupnim operacijama“, izjavio je Generalni direktor i Predsednik Upravnog odbora Živko Mukaetov na zvaničnom puštanju u pogon novog odeljenja, koje je održano u prisustvu visokih predstavnika menadžmenta kompanije, kao i predstavnika medija iz zemlje i regiona.  

Ovo je jedan od najvećih i najznačajnijih  investicionih projekata „Alkaloida“ AD u protekle dve decenije. Kompanija je 2005. godine imala plasmane u iznosu od 53,1 miliona evra, a u 2023. godini prikazala je konsolidovane plasmane u iznosu od 268,3 milion evra. Shodno ovom petostrukom kontinuiranom rastu, tokom prošlih 15 godina realizovane su investicije u vrednosti od preko 220 miliona evra.   

Farmaceutski proizvodi „Alkaloida“ prisutni su na tržištima u više od 40 zemalja sveta.