Regionalni čelendž fond: Unapređenje obrazovanja i zdravstvene tehnologije za buduće generacije

Foto: Marko Petrović

U prostorijama Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu, zvanično je uručen i svečano pušten u rad trostruki kvadrupolni tečni hromatograf, nabavljen u okviru programa koji u Srbiji sprovodi Regionalni čelendž fond (RČF).

U uspešnom partnerstvu sa Hemofarmom, Carnomedom i Mihajlović Analitikom, Medicinski fakultet je dobio RČF grant za uvođenje novog predmeta pod nazivom „Dodatno obrazovanje kao odgovor na nove zahteve profesije u zdravstvenoj industriji”. Konzorcijum je osmislio i pionirski sproveo kurs fokusiran na kontrolu kvaliteta i bezbednosti u zdravstvenoj i farmaceutskog industriji, ali i na razvoj prodajnih i marketinških veština. Novi izborni predmet će studentima omogućiti da nadograde svoja stručna znanja, ali i da ovladaju poslovnim veštinama koje su sve traženije u farmaceutskoj industriji.

„Implemetacija projekta koji podržava Regionalni čelendž fond omogućava studentima da se upoznaju sa različitim karijernim mogućnostima u oblastima farmaceutske industrije i steknu dragocena iskustva od lidera u ovoj oblasti privrede. Neposredno po završetku studija oni su aktivno uključeni u rad renomiranih kompanija,” izjavila je Snežana Brkić, dekanka Medicinskog Fakulteta u Novom Sadu.

Brkić je objasnila značaj donirane opreme. „Donacija tečnog hromatografa namenjenog za instrumentalnu farmaceutsku analizu, u značajnoj meri će unaprediti obrazovne resurse naše visokoškolske ustanove. Ovakvi instrumenti obično nisu dostupni studentima i neposredni rad na njima ojačaće njihovu konkuretnost na tržištu rada. Istovremeno, naši istraživački kapaciteti i produkcija naučnih publikacija ovime će biti dodatno unapređeni”, zaključila je ona.

Pored nabavke ove najsavremenije opreme za obavljanje preciznih farmaceutskih analiza, grant RCF od 299.791 evra biće iskorišćen i za obuku nastavnika Fakulteta i mentora iz partnerskih kompanija.

Regionalni čelendž fond (RCF) radi na unapređenju održive konkurentnosti kompanija na Zapadnom Balkanu, kroz ulaganje u opremu i infrastrukturu za obrazovne programe koji se realizuju u saradnji sa kompanijama. Glavni donator sredstava iz kojih je nabavljena oprema za Medicinski fakultet je nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, preko Nemačke razvojne banke (KfW).

„Regionalni čelendž fond, zajednička inicijativa Nemačke i Švajcarske, upravo se fokusira na bitnu dodirnu tačku između obrazovnih ustanova i kompanija. Tehnološki razvoj neminovno dovodi do toga da su kompanijama potrebni stručnjaci koji vladaju tehnologijama sutrašnjice, pa obrazovnim ustanovama treba omogućiti da svoju obuku usklade sa novim zahtevima. Ovo je jedini način da se postepeno zatvori jaz koji još postoji između sadržaja obuke i stvarnih potreba privrede“, ​​izjavila je Anke Konrad, ambasadorka Nemačke u Srbiji.

Partneri Regionalnog čelendž fonda u Srbiji su Privredna komora Srbije i Kancelarija za dualno obrazovanje.

„Kancelariji za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija veoma znači Regionalni čelendž fond, koji može da obezbedi najsavremeniju opremu, koja je u skladu sa realizacijom ishoda koji proizilaze iz standarda kvalifikacija, a usmereni su na automatizaciju, digitalizaciju i zelenu agendu“, rekla je Gabrijela Grujić, direktorka ove Kancelarije. Ona je dodala da kada je mladima dostupno učenje na savremenoj opremi, oni na kvalitativan način mogu da integrišu praktična i teorijska znanja i tako unaprede svoje veštine.

„Sa takvim kompetencijama, odnosno integrisanim znanjima, veštinama, sposobnostima i stavovima, mladi izlaze spremni na tržište rada i mogu da utiču ne samo na održivost, nego i na inovativni razvoj privrede“, zaključila je Grujić.

RČF je do sada organizovao tri kruga javnih poziva na kojima je u iznosu od 11,24 miliona evra podržano ukupno 27 projekata iz Srbije, uz učešće 137 partnerskih preduzeća. Do kraja godine očekuje se otvaranje novog poziva za dodelu bespovratnih sredstava na koji se mogu prijaviti sve institucije za stručno obrazovanje i obuku u partnerstvu sa kompanijama.

—————

Regionalni čelendž fond (RČF) je finansijski mehanizam dizajniran da podstakne konkurentnost preduzeća sa Zapadnog Balkana finansiranjem investicija u odabrane projekte dualnog ili kooperativnog obrazovanja koji se sprovode kroz partnerstvo između obrazovnih institucija i kompanija. Nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) dodelilo je 64,43 miliona evra za RČF, a Vlada Švajcarske, koju predstavlja Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), sufinansirala je dodatnih 9,7 miliona švajcarskih franaka. Sredstva su poverena Nemačkoj razvojnoj banci (KfW), a projekat implementira Komorski investiocioni forum Zapadnog Balkana 6 (ZB6-KIF), zajednička inicijativa privrednih komora iz regiona.