StRin Kaup-Hasler u. StR Hanke - PK Co2 Token,


Inovativna smart city aplikacija: manje CO2 i kulturni događaj

Grad Beč pokreće drugu fazu digitalnog istraživačkog projekta sa kulturnim tokenom, koji podstiče ekološko ponašanje u svakodnevnom životu i nagrađuje besplatnim kulturnim događajem. Time se Beč predstavlja kao pametan grad koji povezuje lepo sa korisnim – tradiciju sa inovacijama, zaštitu klime sa stilom života, pionirski duh sa održivošću. Svi zainteresovani građani Beča mogu se direktno prijaviti za učešće u programu kulturni token na stranici: https://digitales.wien.gv.at/projekt/kultur-token.

Prva faza testiranja bila je prekinuta zbog pandemije COVID-19. Međutim, već od jeseni 2023. godine Grad Beč ponovo pokreće pilot- i istraživačku fazu, i ulazi tako u drugi krug jedinstvenog svetskog digitalnog projekta koji se oslanja na primenu Motion Tracking-a i Blockchain tehnologije. Zatvorena test grupa u ovoj fazi obuhvata 2.000 učesnika koji do februara 2024. godine mogu sakupljati i iskoristiti kulturne tokene.

Wiener Linien Tag am 25. Jänner: mit der Jahreskarte gratis ins Weltmuseum Wien

Kako se prikupljaju kulturni tokeni?

Aplikacija kulturni token beleži pređene udaljenosti i brzine putem Motion Tracking-a. Aplikacija razlikuje između različitih oblika mobilnosti: učesnici koji ostave automobil i pešače, koriste bicikl ili javni prevoz, prikupljaju bonus poene na putu do kulturnog tokena.

Uštedom od 20 kilograma CO2 ekološkim ponašanjem, učesnici dobijaju kulturni token u obliku QR koda koji se može iskoristiti kao ulaznica u jednoj od kulturnih institucija koje učestvuju u projektu. Kakve podsticaje bi trebalo osmisliti da bi ljudi ekološko ponašanje integrisali u svoj svakodnevni život: zanimljiva aplikacija, jaka zajednica ili kultura kao nagrada? U pilot fazi se istražuju ova pitanja kako bi se u budućnosti Bečlijama ponudila odgovarajuća opcija.

David Bohmann

Dizajn projekta kulturni token

Svi učesnici se tajno dele u dve grupe: kontrolnu grupu i grupu koja sakuplja. Grupa koja sakuplja odmah može početi sa prikupljanjem ekoloških kilometara i pratiti svoj lični CO2 bilans. Kontrolna grupa nema uvid u svoj CO2 bilans i nagrađuje se samo na kraju, nakon što postigne cilj. Dodatno, neki učesnici prate infromativni bilten. Na osnovu ponašanja test grupa mogu se izvući važni zaključci o tome koje nagrade su potrebne da bi se i ubuduće podsticalo ekološko ponašanje. Austrijski tehnološki institut (AIT) odgovoran je za obradu prikupljenih podataka.