Udruženje Evo ruka održalo je konferenciju za novinare

Foto: P. Živković

Šta se dešava sa mladima sa intelektualnim teškoćama, višestrukim smetnjama u razvoju i retkim bolestima nakon završetka obaveznog školovanja? Postoje li dostupne usluge socijalne zaštite koje bi im omogućile dostojanstven život ili sav teret pada na pleća porodice? Imaju li ovi mladi ljudi šansu za daljim osamostaljivanjem, zapošljavanjem i učešćem u zajednici ili (po)ostaju nevidljivi za društvo?

image1

U Press Centru UNS (Knez Mihailova 6/III), održana je konferencija povodom završetka realizacije projekta “Dostojanstvo i podrška za mlade osobe sa invaliditetom – Ja živim i van školske klupe“ koji za cilj ima obezbeđivanje pružanja podrške mladim osobama sa invaliditetom i nakon završenog školovanja.

Ana Knežević, Evo ruka

Na konferenciji su govorili:

– Ana Knežević, predsednica Udruženja Evo ruka

–   Jelena Ružić, Žensko udruženje kolubarskog okruga ŽUKO, autorka analize „Dostojanstvo i podrška za mlade sa invaliditetom“, TBC

– Tamara Vlaškalin, IDEAS

– Dijana Grbović, majka negovateljica, ženska mreža „Evo Ruka“

– Predstavnici institucija 

– Predstavnici republičkih udruženja

https://youtu.be/u9jlZYAOuUA?si=d9vgzWj5XnCA06Fd

Na konferenciji će su predstavljeni i rezultati analize “Dostojanstvo i podrška za mlade osobe sa invaliditetom“ koja ima za cilj da identifikuje specifične potrebe mladih sa intelektualnim teškoćama, višestrukim smetnjama u razvoju i retkim bolestima nakon školovanja, članova njihovih porodica, te neformalnih negovatelja i negovateljica. Fokus analize je na dostupnosti postojećih usluga i mogućnosti za unapređenje kvaliteta života, ali i na mapiranju rizika kojima su ovi mladi ljudi izloženi zbog izostanka adekvatne podrške i usluga socijalne zaštite.

Projekat “Dostojanstvo i podrška za mlade osobe sa invaliditetom (OSI) – Ja živim i van školske klupe“ realizuje Udruženje građana Evo ruka u okviru projekta “Istraži – Osnaži” Trag fondacije, uz finansijsku podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Pozivamo nadležne institucije, organizacije, civilnog društva i predstavnike medija da nam se pridruže i zajedničkim radom doprinesu unapređenju života dece i mladih sa invaliditetom koji izlaze iz sistema formalnog obrazovanja, kažu u ovom udruženju.