Priznanje zbog borbe protiv klimatskih promena i brige o bezbednosti vode

Međunarodna organizacija za zaštitu životne sredine CDP uključila je korporaciju Epson u svoju A listu zbog dostignuća u borbi protiv klimatskih promena i brige o bezbednosti vode.

CDP je nezavisna, neprofitna dobrotvorna organizacija koja vodi globalni sistem otkrivanja podataka o životnoj sredini. Svake godine podstiče kompanije da mere i upravljaju rizicima i mogućnostima u vezi sa klimatskim promenama, bezbednošću vode i krčenjem šuma, a CDP ove aktivnosti sprovodi na zahtev investitora, kupaca i gradskih stejkholdera koji koriste dobijene informacije kako bi doneli odluku u koje kompanije žele da ulažu.

Epson veruje da je prepoznat od strane CDP-a zahvaljujući sprovođenju niza mera za smanjenje emisije ugljen-dioksida nakon uspostavljanja radne grupe za objavljivanje finansijskih podataka u vezi sa klimom. Nedavne inicijative koje je Epson sproveo uključuju implementaciju i završetak programa za prelazak na 100% obnovljivu električnu energiju na lokacijama širom sveta na kojima ova korporacija posluje.

“Pridruživanje CDP A listi u dve kategorije (klimatske promene i bezbednost vode) šalje snažnu poruku našim klijentima, poslovnim partnerima i investitorima. Ovo dokazuje koliko je Epson posvećen postizanju ugljenično negativnog statusa u svim svojim globalnim aktivnostima. CDP A ocena dodatno dokazuje da smo ozbiljni u borbi protiv klimatskih promena i pripremanju našeg poslovanja za budućnost”, izjavio je gospodin Nagafusa, predsednik kompanije Epson Europe.

CDP procenjuje ekološke aktivnosti kompanija u ime više od 740 institucionalnih investitora širom sveta sa kombinovanom imovinom od 136 triliona dolara. Rezultati upitnika koriste se za procenu kompanija u pogledu ekoloških performansi prema vodećim svetskim indeksima društveno odgovornog ulaganja (SRI) koje koriste ESG investitori.

Od preko 23.000 kompanija koje su podelile informacije sa CDP-om, manje od 2% njih našlo se na A listi. Epson je bila jedna od malog broja kompanija koje su ovaj status zaslužile zahvaljujući uspešnim aktivnostima u dve kategorije, što potvrđuje da je Epson lider u oblasti održivosti. Osim što je reč o važnoj informaciji za institucionalne investitore koji donose odluke o ulaganju u ESG, Epson veruje da ova prestižna lista šalje snažnu poruku kupcima koji su u potrazi za proizvodima i uslugama koji smanjuju njihov uticaj na životnu sredinu, kao i poslovnim partnerima i drugim stejkholderima.