SEED+ sistem u službi efikasne carinske saradnje

Prvi Zeleni koridori CEFTA sporazuma i Transportne zajednice sa EU (Grčka) obeležavaju prvu godinu primene. Ova inicijativa, omogućena preko SEED+ sistema za elektronsku razmenu podataka, menja način carinske saradnje i ubrzava trgovinu između članica CEFTA i EU.

SEED+ sistem, koji u potpunosti finansira EU, podstiče bezbednu i efikasnu razmenu podataka među carinskim upravama, što znatno unapređuje analize rizika i značajno skraćuje vreme čekanja i troškove. Njegova fleksibilnost i prilagodljivost garantuju nesmetanu trgovinu i svode administrativna opterećenja na minimum.

„Inicijativa Zeleni koridori potvrđuje posvećenost CEFTA sporazuma i EU promovisanju trgovine i građenju čvršćih međusobnih ekonomskih veza. Ne samo da je dokazala svoju efikasnost, već je i postavila temelje za buduću unapređenu saradnju kroz podsticanje snažnije povezanosti između CEFTA članica i EU. Zahvaljujući optimizaciji carinskih procesa i obezbeđivanju efikasnog upravljanja granicama, ova inicijativa podržava kompanije u pogledu širenja na druga tržišta uz manje troškove“, izjavila je Danijela Gačević, v.d. direktora CEFTA sekretarijata.

„Uprava carina Republike Severne Makedonije je snažno posvećena podsticanju trgovine u svim aspektima, čime se povećava konkurentnost trgovinskih kompanija na međunarodnom tržištu, a isto tako i garantuje uspešnost i bezbednost upravljanja granicama. Uvođenje Zelenih koridora u okviru CEFTA sporazuma i širenje ove inicijative ka članicama EU, započeta uspostavljanjem elektronske razmene podataka između naše zemlje i Grčke u julu 2022. godine, podržava transparentnost i predvidivost lanaca nabavke i tako postavlja čvrste temelje za buduću integraciju članica CEFTA sa EU“, naveo je Stefan Bogoev, generalni direktor Uprave carina Republike Severne Makedonije.

„Učešće u inicijativi Zeleni koridori ima izuzetan značaj za nas. Saradnja sa CEFTA sporazumom i Transportnom zajednicom i Upravom carina Severne Makedonije je korisna za sve nas jer je uticala na mnoga pitanja prekogranične trgovine. SEED+ program je alat sa dodatom vrednošću u pogledu unapređivanja podsticanja trgovine i obezbeđivanja uspešnije kontrole“, rekao je  Georgi Pitsilis, direktor Sekretarijata za javne prihode Republike Grčke.

„Prva godina primene inicijative Zeleni koridori sa EU je označila značajnu prekretnicu za povezanost i transport u regionu. Ova inicijativa je približila ekonomije, pojednostavila granične procedure i skratila vreme čekanja. Uspeh ovih Zelenih koridora ističe njihovu važnost u unapređivanju povezanosti, podsticanju trgovinskih tokova i jačanju regionalnih integracija. Nastavljamo da radimo na razvoju ove inicijative i radujemo se daljem unapređenju transportnih veza i podsticanju bliskih ekonomskih odnosa sa EU partnerima“, izjavio je Matej Zakonjšek, direktor Stalnog sekretarijata Transportne zajednice.

Podaci prikupljeni tokom prve godine ove inicijative sa Grčkom će poslužiti kao osnova za buduće analize. Zeleni koridori u okviru CEFTA sporazuma su pokazali da je vreme čekanja u prvoj polovini 2023. godine smanjeno u proseku za 10 minuta po kamionu, što je dovelo do ukupne uštede od 5459 dana u poređenju sa podacima iz 2022.

Memorandum o razumevanju o razmeni podataka su potpisale uprave carina Severne Makedonije i Grčke u julu 2022, nakon čega su Memorandumi o razumevanju zaključeni između uprava carina Albanije, Italije i Crne Gore u septembru 2022, a potom su Memorandume o razumevanju potpisale i uprave carina Albanije, Hrvatske i Crne Gore. Uspostavljena saradnja služi kao osnova za celokupan budući transport i trgovinu iz svih članica CEFTA sporazuma u zemlje EU.