• MOL Grupa je ostvarila čistu CCS EBITDA od 714 miliona USD u prvom kvartalu 2023, što je snažan učinak uprkos normalizaciji makro uslova i regulatornim preprekama
  • Downstream CCS EBITDA porasla je na 299 miliona USD u Q1 2023 u odnosu na isti period prethodne godine, a smanjenje petchem doprinosa kompenzovano je većom EBITDA koja je genereisana preradom
  • Consumer Services EBITDA se udvostručila u odnosu na prethodnu godinu i dostigla 127 miliona USD u prvom kvartalu 2023. zbog poboljšanja regulatornog okvira i povećanja doprinosa koji ne spadaju u gorivo
  • Upstream EBITDA smanjena je na 283 miliona USD u prvom kvartalu 2023. zbog pada cena nafte i gasa i ekstra tantijema u Mađarskoj, i šeme regulisane cene gasa u Hrvatskoj. dok je obim proizvodnje povećan

Budimpešta,MOL Grupa je danas objavila svoje finansijske rezultate za prvi kvartal 2023. MOL Grupa je u prvom kvartalu 2023. ostvarila 714 miliona USD čiste CCS EBITDA, uprkos regulatornim preprekama i smanjenju cena nafte i gasa. Snažan učinak je bio rezultat solidnih internih performansi u svim odeljenjima: Consumer Services segment se oporavio od prošlogodišnjih najnižih vrednosti, Upstream obim proizvodnje je porastao, a prerada je ostala profitabilna u Downstream segmentu. MOL je u prvom kvartalu 2023. ostvario preko 500 miliona USD pojednostavljenog slobodnog toka gotovine, skoro isto kao i u prethodnom kvartalu i u istom kvartalu prošle godine, pri čemu su sve divizije dale svoj udeo.

Predsednik i izvršni direktor Zsolt Hernádi prokomentarisao je rezultate: “MOL Grupa je ostvarila stabilne rezultate u prvom kvartalu 2023. godine, pošto su normalizovani makro uslovi uglavnom bili ublaženi dobrim internim rezultatima divizija. Naša kompanija je dostigla važne prekretnice u podršci energetskom suverenitetu regiona, Upstream divizija je uspela da poveća obim domaće proizvodnje, isporučili smo sopstvenu naftu iz Azerbejdžana u Evropu i nastavili smo sa investicijama omogućavajući našim rafinerijama koje nemaju izlaz na more da pristupe sirovoj nafti iz različitih izvora. Pored toga, divizija Consumer Services je iz prošlogodišnje krize izašla jača i počeli smo sa radom u Poljskoj.

Hernadi je dodao:

Godinu dana nakon početka rata u Ukrajini, jasno je da su ekonomske posledice tu da i dalje menjaju sliku evropske energetske scene. Uprkos negativnom uticaju regulatornih prepreka, naš integrisani, otporni poslovni model pokazao se uspešnim u ovom veoma izazovnom okruženju, omogućavajući nam ne samo da nastavimo sa našim naporima na diversifikaciji, već i da ostanemo na pravom putu sa našim transformacionim projektima.”

  • Upstream EBITDA je smanjena na 283 miliona USD u Q1 2023. jer su sniženje cena nafte i gasa i dodatni porezi koji se naplaćuju na proizvodnju u Mađarskoj, a šema regulisanih cena gasa u Hrvatskoj pokvarila je rezultate. Međutim, divizija je ostvarila 205 miliona USD pojednostavljenog slobodnog toka gotovine. Kao rezultat naših izuzetnih napora za razvoj polja, obim proizvodnje se povećao u Mađarskoj i u Iračkom Kurdistanu. Prava ACG-a su takođe bila veća zbog većeg udela u okruženju sa niskim cenama nafte, čime je ukupna proizvodnja bila iznad 95 mboepd, što je iznad proizvodnih smernica. Implementacija programa plitkog bušenja gasa je nastavljena u Mađarskoj, 3 bušotine su uspešno testirane u Q1 2023, čime je ukupan broj plitkih gasnih bušotina porastao na 19 od početka programa, 2019. Uprkos pritisku troškova u lancu vrednosti, grupa OPEKS jedinice je ostao ispod 6 USD/bbl u Q1 2023.
  • Gas Midstream Q1 2023 EBITDA dostigla je 79 miliona USD, porasla za 64% u odnosu na prethodnu godinu, zbog povećane potražnje za prekograničnim kapacitetima u skladu sa većim obimom izvoza. Smanjenje cene gasa i promena prenosnih tokova imali su pozitivan uticaj na cenu potrošnje gasa.